Företagsfakta

PS Finance Group är ett medelstort och flexibelt företag som omsätter drygt 36 MSEK (2020). Vi är specialiserade att erbjuda företag kvalificerade tjänster inom fakturans värdekedja samt för fastighets- och finansföretags behov av kravtjänster. Vi erbjuder även köp av fakturor samt belåning av fakturor/kontrakt.

Vi bedriver inkasso inom hela Europa. I ett flertal länder i norra Europa sker det helt i egen regi, medan vi i övriga länder arbetar genom samarbetspartners och ombud.

Inom inkasso sker vårt arbete enligt de lagar som reglerar inkassoverksamhet och vi har tillstånd från bland andra Datainspektionen i Sverige, Finanstillsynet i Norge m.m. Inom fakturerings- och finansieringstjänster följer vi de europeiska finansinspektionernas regler om penningtvätt och anmälningsplikt för finansiella transaktioner.

rating