Skip to content

Företagsfakta

PS Finance Group är ett medelstort och flexibelt företag

PS Finance Group är ett medelstort och flexibelt företag specialiserade på kvalificerade tjänster inom fakturans värdekedja samt för fastighets- och finansföretags behov av kravtjänster. Vi erbjuder även köp av fakturor samt belåning av fakturor/kontrakt.

En växande inkassopartner

Vi bedriver inkasso inom hela Europa. I ett flertal länder i norra Europa sker det helt i egen regi, medan vi i övriga länder arbetar genom samarbetspartners och ombud.

Inom inkasso sker vårt arbete enligt de lagar som reglerar inkassoverksamhet och vi har tillstånd från bland andra Datainspektionen i Sverige, Finanstillsynet i Norge m.m. Inom fakturerings- och finansieringstjänster följer vi de europeiska finansinspektionernas regler om penningtvätt och anmälningsplikt för finansiella transaktioner.

0 M
omsättning 2020
0 %
tillväxt mot föregående år
0 %
soliditet

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Faktureringsprogram

Med rätt verktyg blir företagandet enklare