Skip to content

Forward flow

Överlåt risken till oss genom vår tjänst fordringsköp

Vad är forward flow?

Forward flow är en tjänst som erbjuder er att överlåta förfallna fordringar löpande, exempelvis ett bestämt antal dagar efter originalfakturans förfallodatum. Genom forward flow får ni pengarna direkt på ert konto och behöver därmed inte ägna er åt bevakning, hantering eller uppföljning av förfallna fakturor. 

Löpande fordringsköp

PS Finance Group erbjuder tjänster inom hela fakturans värdekedja. Där ser vi forward flow som ett naturligt steg innan påminnelse- eller inkassohanteringen tar vid. För er som kund innebär detta en automatisering av överföringen av ärenden, utan att ni behöver invänta själva inkasseringen. På så vis försäkrar ni er om stadiga kassaflöden och god likviditet. 

Avlasta personal

Genom forward flow slipper ni lägga tid och energi på att jaga era egna kunder som inte betalar sina fakturor. Istället tar erfarna specialister på PS Inkasso och Juridik vid som arbetar för att få fordringarna betalade. Under tiden kan ni fokusera på er kärnverksamhet utan att behöva oroa er för obetalda fakturor. 

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Faktureringsprogram

Med rätt verktyg blir företagandet enklare

Fält markerade med en * är obligatoriska