Skip to content

Fakturabelåning

Genom fakturabelåning kan ni låna upp till mellan 70 och 90 % av fakturavärdet

Fakturabelåning är ett sätt att försäkra sig om stadiga kassaflöden. Vi vet att många företag är beroende av att deras fordringar inflyter snabbt för att kunna driva verksamheten framåt. Genom att använda vår fakturabelåning kan ni som företag fortsätta med er dagliga verksamhet utan att vara beroende av att kunder betalar på förfallodagen.

Fakturabelåning ger er likvida medel snabbt

Tjänsten fakturabelåning innefattar även full fakturahantering; utskrift och distribution av fakturor, uppföljning och bevakning av förfallodag, hantering av inbetalningar, inkassering genom påminnelse- eller inkassohantering, samt indrivning av fordran med juridiska hjälpmedel om så erfordras. Fakturorna skickas i ert företags namn – det enda som syns mot er kund är att de är pantsatta. Belåning av fakturor är därför en bra lösning då ni behöver likvida medel snabbt.

Så här fungerar fakturabelåning

1. Överföring

Ni överför fakturorna till oss via direktkoppling, fil, pdf eller virtuell skrivare. 
Vi sköter fakturaadministrationen samt eventuellt leveransgodkännande.

2. Distribution

Vi skickar fakturorna till er kund med er logotype och ert utseende med PS Factorings betalningsuppgifter samt en pantsättningsförklaring. Vid behov skickar vi även påminnelser och inkassokrav.

3. Utbetalning

Vi betalar ut belåningslikvididen till ert företagskonto inom en arbetsdag. Inbetalningar som överstiger belåningsnivån utbetalas till er.

Fördelarna med fakturabelåning

Genom fakturabelåning kan ni fokusera på er kärnverksamhet så löser vi resten, ni ska inte behöva vänta en, två eller tre månader för att få betalt för era utförda tjänster eller sålda varor. En annan fördel med fakturabelåning är att ni kan bestämma vilka fakturor ni vill belåna.

Genom tjänsten fakturabelåning värnar vi om era kundrelationer och har alltid pengar att erbjuda er, oavsett läge i den ekonomiska världen. 

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Inkasso

Smarta processer med hög lyckandegrad