Fakturabelåning

Belåna av fakturor

Genom tjänsten fakturabelåning kan ni låna upp till 70-90% av fakturavärdet. Fakturorna skickas i ert företags namn – det enda som framkommer är att de är pantsatta. Liksom i vår tjänst med fakturaköp ingår även i denna tjänst, fakturabelåning full fakturahantering; utskrift och distribution av fakturor, uppföljning och bevakning av förfallodag, hantering av inbetalningar, inkassering genom påminnelse- eller inkassohantering, samt indrivning av fordran med juridiska hjälpmedel om så erfordras.

Vi vet att många företag är beroende av att deras fordringar snabbt inkommer för att kunna driva verksamheten framåt. Genom att använda vår fakturabelåning kan ni som företag fortsätta er dagliga verksamhet utan att vara beroende av kunder betalar i tid. Belåning av fakturor är därför en bra lösning då ni behöver likvida medel snabbt.

Så här fungerar fakturabelåning

1

Avtal

Vi tecknar ett finansieringsavtal mellan oss och ert företag. Ni får en kontaktperson för frågor och hantering.

2

Överföring

Ni överför fakturorna till oss via direktkoppling, fil, pdf eller virtuell skrivare.

3

Administration

Vi sköter fakturaadministrationen samt eventuellt leveransgodkännande.

4

Distribution

Vi skickar fakturorna till er kund med PS Factorings betalningsuppgifter.

5

Utbetalning

Vi betalar ut belåningslikvididen till ert företagskonto.

6

Bevakning

Vi bevakar betalningen och skickar eventuella påminnelser eller inkassokrav. Alla inbetalningar som överstiger aktuell belåningsnivå utbetalas till ert företagskonto.

Vi vårdar dina kundrelationer

Fördelarna med fakturabelåning

Genom fakturabelåning kan ni fokusera på er kärnverksamhet så löser vi resten, ni ska inte behöva vänta en, två eller tre månader för att få betalt för ert jobb. En annan fördel med fakturabelåning är att ni bestämmer dessutom själva vilka fakturor ni vill belåna.

Genom tjänsten fakturabelåning värnar vi om era kundrelationer och har alltid pengar att erbjuda er, oavsett läge i den ekonomiska världen.

Vill du veta mer om vårt tjänsteutbud?

Fält markerade med en * är obligatoriska