Skip to content

Finansiella tjänster

Fakturabelåning & fordringsköp

PS Finans är en förlängning av våra påminnelse- och inkassotjänster då vi erbjuder en fullskalig lösning av era förfallna fakturor. Vi har tjänster inom fordringsköp, fakturabelåning och forward flow – tjänsterna som krävs för att ert bolag ska ha möjlighet att expandera i den takt ni vill.

Vad innefattar våra finansiella tjänster?

Vi arbetar effektivt, korrekt och värnar för att den kundrelation ni byggt upp ska hållas på topp. Väljer ni att överlåta era fordringar till oss får ni den transparens som krävs för att ni ska kunna bedriva er verksamhet på bästa sätt då vi använder oss av integration i ert befintliga ekonomisystem. Ni väljer vilka fakturor som ska finansieras eller säljas till oss och kan enkelt se om er kund har betalat. Vi kan erbjuda en ytterst konkurrenskraftig prissättning som baseras på beloppet som säljs per år, er egen kreditvärdighet och på era kunders/fakturamottagares kreditvärdighet. Detta för att ni ska få en helhetslösning vid finansiering av fakturor.

FORDRINGSKÖP

Detta är tjänsten för er som vill slippa hanteringen av förfallna fakturor och erhålla pengarna redan inom 24 timmar. Genom att sälja era förfallna fakturor till oss förbättrar ni ert kassaflöde, förbättrar ert företags nyckeltal och förenklar er administration. 

FAKTURABELÅNING

Genom denna tjänst sköter vi faktureringen i ert företags eget namn, men ni kan ändå få tillgång till likviditet genom att ni kan belåna upp till 70-90% av fakturornas värde. På detta sätt kan ni även genom belåning förbättra ert företags kassaflöde och förenkla er administration.

FORWARD FLOW

Forward flow är en tjänst som erbjuder er att överlåta förfallna fordringar löpande, exempelvis ett bestämt antal dagar efter originalfakturans förfallodatum. För er som kund innebär detta en automatisering av överföringen av ärenden, utan att ni behöver invänta själva inkasseringen

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Inkasso

Smarta processer med hög lyckandegrad