Skip to content

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Genom tjänsten fakturaservice får ni en helhetslösning där vi tar hand om allt. Genom en enkel överföring löser vi filer i de flesta format och vi sköter hela administrationen. Självklart ser vi till att lära oss den bransch som ni verkar inom så att vi kan ge era kunder bästa möjliga service via vår fakturaservice.

Vad innebär fakturaservice för er?

Hos oss hittar ni lösningar för fakturaservice som passar både små och stora företag. Vi sköter allt från att skriva ut, fakturera och inkassera utställt belopp genom påminnelse- eller inkassohantering. Om så erfordras driver vi också in fordran med juridiska hjälpmedel. Fakturorna skickas med ert företags logotyp och villkor. Betalning kan ske antingen till ert företags bankkonto eller till vårt klientmedelskonto. Att outsourca faktureringen till oss via fakturaservice innebär att ni frigör resurser för ordinarie kärnverksamhet då vi tar hand om all administration, distribution och uppföljning. Ni kommer också att förbättra kassaflödet genom snabbare betalningar från era kunder.

Hur fungerar fakturaservice?

Vårt system för fakturaservice kommunicerar med de flesta marknadsledande ekonomisystemen. Distribution sker via EDI, brev och smarta E-postlösningar. Vi hanterar, kontrollerar och bevakar inbetalning från er kund. Därefter skickas en påminnelse ut efter 5 – 10 dagar. För mjukare hantering kan en ytterligare påminnelse skickas ut till er kund om så önskas. Ni som kund får själva möjlighet att välja hur vi ska driva ärendet vidare. Om er kund, trots påminnelse, inte har betalt fakturan skickar vi ett inkassokrav. Det görs i regel med oss som avsändare för större lyckandegrad. Slutligen vidtar vi nödvändiga juridiska åtgärder – som kund hos oss har ni tillgång till våra jurister.

FAKTURASERVICE MINSKAR ER ADMINISTATION

Genom att använda er av vår fakturaservice sköts er fakturering effektivt och löpande vilket leder till bättre kassaflöde och att er tid frigörs till annat eftersom all löpande administration, så som bevakning och påminnelser, hanteras av oss. Fokusera på er kärnverksamhet och låt oss sköta er fakturering!

FAKTURASERVICE SOM KOMMUNICERAR

Vi erbjuder kompletta integrationer mot ekonomisystem såsom Visma Administration, E-economics, Fortnox och Navision vilket gör överföring av nya ärenden och hantering av betalningar smidig. För kopplingar till andra typer av affärssystem använder vi Rest-API, CSV-format och XML.

EXPERTIS GENOM HELA FAKTURANS VÄRDEKEDJA

Vårt unika utbud av tjänster innebär att ni kan få stöd genom hela den finansiella processen – från försäljning till betalning – med bland annat företagsfinansiering, fakturaservice, påminnelse- och inkassoservice, delgivning och fordringsköp. För att ge er extra trygghet och bidra till framgång finns dessutom våra erfarna jurister alltid som ett kompletterande stöd för er under hela processen.

Våra specialistområden

Fakturaservice

Tjänsten fakturaservice där vi tar hand om allt

Påminnelseservice

Bättre kassaflöde och ökad likviditet

Inkasso

Smarta processer med hög lyckandegrad